Wykłady prof. Drzewieckiego na Węgrzech

Published by Piotr Drzewiecki on pt., 05/12/2017 - 18:26 in

W dniach 7-11 maja br. dr hab. Piotr Drzewiecki, prof. UKSW prowadził zajęcia na Uniwersytecie Karola Eszterházy'ego w Egerze, na Węgrzech, w ramach programu ERASMUS+ Wygłosił wykład pt. Kulturotwórcza funkcja filmu a nowe media oraz poprowadził warsztaty z pokazem filmu Prosta historia o morderstwie (reż. Arkadiusz Jakubik). Wziął także udział w zajęciach Dydaktyka nauczania filmu i w Dniu Talentów w Zakładzie Kultury Filmowej. Więcej na https://plus.google.com/collection/gCdpNE

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach