Katedra Edukacji Medialnej i Języka Mediów

Katedra funkcjonuje w ramach Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Powstała w 2013 r., w wyniku reform struktury Wydziału, zastępując istniejącą od 2003 r. Katedrę Pedagogiki Medialnej.

To jedna z największych i najbardziej dynamicznych katedr, stanowiąca ponad połowę składu osobowego Instytutu. Jej pracownicy angażują się w ogólnouczelniane oraz ogólnopolskie projekty edukacyjne m.in. Radio UKSW (mgr Anna Gawrońska-Piotrowska, Redaktor naczelna), Niepubliczne Przedszkole UKSW (dr Aleksandra Gralczyk, Dyrektor w l. 2016-2017), Olimpiada Medialna (mgr Mateusz Kot, sekretarz Komitetu Głównego w l. 2014-2018, dr hab. Piotr Drzewiecki, prof. UKSW, Wiceprzewodniczący ds. programowych Komitetu Głównego, od 2011 r.). Jej wykładowcy to uznani specjaliści w zakresie radia i telewizji (mgr Monika Florek-Mostowska, mgr Jędrzej Dudkiewicz, mgr Paweł Jeż, mgr Ryszard Romanowski), prasy (dr Milena Kindziuk) i edukacji medialnej (dr hab. Piotr Drzewiecki, prof. UKSW).

Katedra prowadzi badania naukowe i dydaktykę akademicką w zakresie określonym w nazwie. Organizuje cykliczną Konferencję Naukową Edukacja Medialna 2.0 (w 2017 r. wespół z Katedrą Public Relations i Komunikacji Marketingowej IEMiD WT UKSW oraz Studenckim Kołem Naukowym Public Relations Futura Politechniki Koszalińskiej). Wydaje publikacje naukowe, w tym prowadzi „Kwartalnik Nauk o Mediach”. Stale współpracuje z Mozgóképkultúra Tanszéken (Zakład Kultury Filmowej) w Médiainformatikai Intézet (Instytucie Informatyki Medialnej) na Eszterházy Károly Egyetem (Uniwersytecie Karola Eszterházy'ego) w Egerze (Węgry). Sprawuje opiekę nad specjalizacjami: edukacyjno-medialną (dr hab. Piotr Drzewiecki, prof. UKSW), radiową (mgr Anna Gawrońska-Piotrowska) i telewizyjną (mgr Paweł Jeż) na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia 1. stopnia. Odpowiada również (dr Marta Jarosz) za przedmioty związane z kulturą i stylistyką języka dziennikarskiego.

Jej pierwszym Kierownikiem został dr hab. Piotr Drzewiecki, prof. UKSW, medioznawca i specjalista w zakresie edukacji medialnej, teolog środków społecznego przekazu. Oprócz niego pracują następujące osoby:

Adiunkci:
dr Aleksandra Gralczyk
dr Marta Jarosz
dr Milena Kindziuk

Asystenci:
mgr Anna Gawrońska-Piotrowska
dr Mateusz Kot

Instruktor: mgr Ryszard Romanowski

Wykładowcy - zajęcia zlecone:
mgr Jędrzej Dudkiewicz
mgr Monika Florek-Mostowska
mgr Marcin Grudzień
mgr Paweł Jeż
dr Tomasz Karpowicz
mgr Waldemar Kompała
dr Marcin Koszowy
mgr Katarzyna Sitnik
mgr Marek Stołowski
dr Barbara Stanisławczyk-Żyła
mgr Piotr Ufnal

Doktorant: mgr lic. Łukasz Traczyk

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach