Edukacja medialna 2.0 - zaproszenie na konferencję

Published by Piotr Drzewiecki on ndz., 09/13/2015 - 22:35 in

Zapraszamy do uczestnictwa w VII Konferencji Młodych Naukowców z cyklu Wyzwania Nowych Mediów w dniach 9-10 grudnia 2015 roku. Gościem specjalnym tegorocznej edycji będzie prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas.

 

Edukacja medialna stała się modnym kierunkiem badań i prężnym ruchem społecznym. Powstają liczne opracowania naukowe, metodyczne i metodologiczne dotyczące tej dziedziny. Wiele organizacji pozarządowych i instytucji kultury podejmuje działania w zakresie edukacji medialnej korzystając z m.in. dofinansowania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Niestety, edukacja medialna nie funkcjonuje należycie w polskich szkołach. Mimo postulatów środowiska pedagogów nie mamy odrębnego przedmiotu, ani jasno wytyczonych propozycji podstawy programowej w tym zakresie. Powyższe stwierdzenia skłaniają nas do ponownego przemyślenia naszej dziedziny. Określenie zawarte w tytule tej Konferencji, że jest ona 2.0, wskazuje nie tyle na media społecznościowe, co właśnie na potrzebę nowego ujęcia tej problematyki w Polsce.

 

W trakcie Konferencji chcemy poruszać, badać i analizować różne aspekty związane z edukacją medialną. Interesują nas kreatywne podejścia do zagadnienia, wykorzystanie zarówno naszego medioznawczego i edukacyjnego dziedzictwa, jak i opowiedzenie o nowych formach jego aktualizacji.

Główne obszary tematyczne:

  • Metodologia badań w zakresie edukacji medialnej
  • Metodyka edukacji medialnej
  • Funkcja NGOs-ów i instytucji kultury w edukacji medialnej
  • Problem edukacji medialnej w polskiej szkole
  • Edukacja medialna w kształceniu akademickim

Przewidujemy dwa dni konferencyjne. Pierwszego dnia – środa 9 grudnia 2015 r. – będą miały miejsce równolegle sesje panelowe oraz zajęcia warsztatowe w Kampusie Dewajtis Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w godz. 9.45 – 13.

 

Drugiego dnia – czwartek 10 grudnia 2015 r. – przewidujemy sesję plenarną z udziałem zaproszonego prelegenta specjalnego prof. dra hab. Tomasza Gobana-Klasa, medioznawcy, b. wiceministra edukacji narodowej i b. członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, nauczyciela akademickiego i badacza mediów z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Tego dnia będą również miały miejsce sesje panelowe i seminarium z Profesorem, także w Kampusie Dewajtis Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w godz. 9.30 – 14.45.

 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konferencji i o przesłanie zgłoszenia

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach