Sprawozdanie z VII Konferencji Młodych Naukowców z cyklu „Wyzwania Nowych Mediów” pt. Edukacja medialna 2.0

Published by Piotr Drzewiecki on pt., 12/18/2015 - 00:00 in

W dniach 9-10 grudnia 2015 r. Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa Wydziału Teologicznego UKSW był organizatorem 7. edycji cyklicznej konferencji Wyzwania Nowych Mediów. Cykl konferencji jest kierowany do młodych badaczy zainteresowanych problematyką medioznawczą. W tym roku tematem konferencji były kwestie związane z edukacją medialną. W konferencji wzięło udział 37 prelegentów z 12 ośrodków akademickich w Polsce oraz 100 studentów Wydziału Teologicznego.

Konferencja rozpoczęła się wieczorem 9 grudnia 2015 r. warsztatami metodycznymi pt. Edukacja medialna - jak jej uczyć? prowadzonymi przez prof. UKSW dr. hab. Piotra Drzewieckiego, praktyka edukacji medialnej i teologa mediów z UKSW. Gościem specjalnym był prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas, socjolog, medioznawca, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Wygłosił wykład i poprowadził seminarium naukowe pt. Cywilizacja medialna - jak w niej żyć? 10 grudnia 2015 r. na auli Jana Pawła II w Kampusie Dewajtis. Po wystąpieniu Profesora miało miejsce 7 równoległych sesji panelowych prowadzonych przez wykładowców Instytutu, a poświęconych m.in. zagadnieniom edukacji medialnej i zdrowia, współczesnym narzędziom edukacji medialnej, aksjologicznym aspektom wychowania do mediów czy też doświadczeniom pedagogicznym nauczycieli w tym zakresie. Dokładny program konferencji został podany na stronie internetowej oraz umieszczony na plakatach i w materiałach konferencyjnych, wraz z podziałem na poszczególne sale i panele tematyczne, oraz załączonym wykazem abstraktów.

Obecnie uczestnicy konferencji przygotowują artykuły pokonferencyjne, które po zakończeniu redakcji i procesu recenzowania ukażą się jako odrębne publikacji w kolejnych numerach „Kwartalnika Nauk o Mediach” http://knm.uksw.edu.pl/ w 2016 r.

dr hab. Piotr Drzewiecki, prof. UKSW
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach