Katedra Edukacji Medialnej i Języka Mediów

Katedra funkcjonuje w ramach Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Powstała w 2013 r., w wyniku reform struktury Wydziału, zastępując istniejącą od 2003 r. Katedrę Pedagogiki Medialnej.

To jedna z największych i najbardziej dynamicznych katedr, stanowiąca ponad połowę składu osobowego Instytutu. Jej pracownicy angażują się w ogólnouczelniane oraz ogólnopolskie projekty edukacyjne m.in. Radio UKSW (mgr Anna Gawrońska-Piotrowska, Redaktor naczelna), Niepubliczne Przedszkole UKSW (dr Aleksandra Gralczyk, Dyrektor), Olimpiada Medialna (mgr Mateusz Kot, Koordynator Olimpiady, dr hab. Piotr Drzewiecki, prof. UKSW, Wiceprzewodniczący ds. programowych). Jej wykładowcy to uznani specjaliści w zakresie radia i telewizji (mgr Monika Florek-Mostowska, mgr Jędrzej Dudkiewicz, mgr Paweł Jeż, mgr Ryszard Romanowski), prasy (dr Milena Kindziuk) i edukacji medialnej (J.E. bp dr Adam Lepa).

Katedra prowadzi badania naukowe i dydaktykę akademicką w zakresie określonym w nazwie. Organizuje cykliczną Konferencję Naukową Edukacja Medialna 2.0 (w 2017 r. wespół z Katedrą Public Relations i Komunikacji Marketingowej IEMiD WT UKSW oraz Studenckim Kołem Naukowym Public Relations Futura Politechniki Koszalińskiej). Wydaje publikacje naukowe, w tym prowadzi „Kwartalnik Nauk o Mediach”. Stale współpracuje z Mozgóképkultúra Tanszéken (Zakład Kultury Filmowej) w Médiainformatikai Intézet (Instytucie Informatyki Medialnej) na Eszterházy Károly Egyetem (Uniwersytecie Karola Eszterházy'ego) w Egerze (Węgry). Sprawuje opiekę nad specjalizacjami: edukacyjno-medialną (dr hab. Piotr Drzewiecki, prof. UKSW), radiową (mgr Anna Gawrońska-Piotrowska) i telewizyjną (mgr Paweł Jeż) na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia 1. stopnia. Odpowiada również (dr Marta Jarosz) za przedmioty związane z kulturą i stylistyką języka dziennikarskiego.

Jej pierwszym Kierownikiem został dr hab. Piotr Drzewiecki, prof. UKSW, medioznawca i specjalista w zakresie edukacji medialnej, teolog środków społecznego przekazu. Oprócz niego pracują następujące osoby:

Adiunkci:
dr Aleksandra Gralczyk
dr Marta Jarosz
dr Milena Kindziuk
dr Tomasz Płonkowski (1/2 etatu)

Asystenci:
mgr Anna Gawrońska-Piotrowska
dr Sylwia Konopacka-Bąk (1/2 etatu)
mgr Mateusz Kot (1/2 etatu)

Instruktor: mgr Ryszard Romanowski

Wykładowcy - zajęcia zlecone:
mgr Jędrzej Dudkiewicz
mgr Monika Florek-Mostowska
mgr Marcin Grudzień
mgr Paweł Jeż
dr Tomasz Karpowicz
mgr Waldemar Kompała
dr Marcin Koszowy
J. E. bp dr Adam Lepa
mgr Katarzyna Sitnik
mgr Marek Stołowski
mgr Piotr Ufnal

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach